آلیاژ های کارپذیر آلومینیوم و روش های طبقه بندی آن

آلیاژ های آلومینیوم

آلیاژ های کارپذیر آلومینیوم و روش های طبقه بندی آن

همانطور که در مقاله قبل گفتیم آلیاژ های آلومینیوم به دو گروه اصلی کارپذیر و ریختگی تقسیم می شوند. در این مقاله سعی داریم با جزئیات نام گذاری آلیاژ های کارپذیر یا نوردی آلومینیوم در سیستم AA آشنا شویم.


سیستم نامگذاری آلیاژ های آلومینیوم که بیشتر برای بیلت و پروفیل آلومینیوم به کار می رود AA نام دارد. این سیستم برای آلیاژ های کارپذیر آلومینیوم یعنی دسته ای از آلیاژ ها که به روش مکانیکی شکل دهی می شوند به کار می رود نه آن دسته که ار روش ریخته گری شکل دهی می شود.

بر اساس این سیستم نامگذاری آلیاژ های کارپذیر (نوردی) آلومینیوم بر پایه عناصر اصلی به هشت گروه تقسیم می شوند.

در این سیستم مشخصات کامل آلیاژ آلومینیوم توسط یک عدد ۴ رقمی مشخص می شود که به قرار زیر است.

ارقام کد آلیاژ:

  • اولین رقم از سمت چپ گروه آلیاژی را مشخص میکند؛ بدین صورت که برای عنصر آلیاژی اصلی یک عدد تعیین شده است و در زیر نشان داده شده است:

آلیاژ های آلومینیوم

  • دومین رقم، تغییر آلیاژ را نسبت به آلیاژ اولیه تعیین میکند.

اگر این رقم صفر باشد بدین معنی است که در این آلیاژ از ابتدای ثبت آن هیچ تغییری داده نشده است.

برای مثال آلیاژ ۶۰۶۱ از ابتدای ثبت هیچ تغییری در آن رخ نداده.

و یا  آلیاژ ۲۲۱۸ به معنی دومین تغییر در آلیاژ اولیه آن یعنی ۲۰۱۸ است، یعنی اینکه ترکیب آلیاژ همان ترکیب ۲۰۱۸ می باشد، با این تغییر که مقدار منیزیم آن حدودا تا ۲ برابر مقدار اولیه افزایش یافته است.

  • سومین و چهارمین رقم، نوع آلیاژ و یا میزان خلوص را تعیین میکند.

در گروه آلیاژی ۱۰۰۰ رقم های سوم و چهارم اهمیت بیشتری دارند ولی در گروه های دیگر دارای اهمیتی خاصی نیستند.

در گروه آلیاژی ۱۰۰۰ از آنجایی که خلوص آلومینیوم مورد توجه است این شاخص به وسیله رقم های سوم و چهارم مشخص می شود.

برای مثال آلیاژ ۱۱۶۵ دارای حداقل خلوص ۹۹٫۶۵ درصد و آلیاژ ۱۲۰۰ دارای حداقل خلوص ۹۹٫۰۰ درصد است.

بر خلاف گروه آلیاژی ۱۰۰۰، رقم های سوم و چهارم در دیگر گروه های آلیاژی مانند یک شماره سریال هستند که آلیاژ های مختلف یک گروه آلیاژی را از یکدیگر تفکیک می کند.

برای مثال آلیاژ های ۳۰۰۳، ۳۰۰۴، ۳۰۰۵ آلیاژهای متفاوت AL-MN هستند و به همین ترتیب آلیاژهای ۵۰۸۲ و ۵۰۸۳ آلیاژهای مختلف گروه های AL-MG را مشخص میکنند.

نظرات (1)

محمد طهماسبی

لطفا خواص هر یک از آلیاژ ها و تاثیر عناصر مختلف را هم بگذارید