موتور ساید سیم پیچ مس

موتور های ساید سیم پیچ مس به جهت داغ شدن دیرتر نسبت به موتور های سیم پیچ آلومینیومی گزینه مناسب تری برای استفاده در اماکن پر تردد مانند درب پارکینگ مجتمع های مسکونی است.

این موتور های سیم پیچ مس برای استفاده انواع درب های کرکره طراحی شده اند و در وزن های 300، 600 ، 800، 1000 کیلوگرم در بازار موجود است.